Jaka jest wymagana moc grzewcza instalacji dla ogrzewania podłogowego?

Moc grzewcza może wahać się od 40 do 160 W/m². Wymagana moc musi być oparta na szczegółowej kalkulacji strat ciepła budynku na metr kwadratowy (W/m²), którą może oszacować architekt, specjalista ds. obliczeń energetycznych budynków – inżynier, konsultant.

Ważne jest, aby obliczyć ogrzewaną powierzchnię ogrzewanej podłogi. Dlatego od całkowitej powierzchni pomieszczenia należy odjąć powierzchnię szafek, wanien, toalet itp. Aby zapewnić szybkie rozgrzanie instalacji grzewczej, całkowitą moc obliczeniową należy zwiększyć o 30% pomnożoną przez współczynnik k = 1,3.

Wymaganą moc można obliczyć:

P inst. (W) = Ppas. (W/m²) x Powierzchnia ogrzewana (m²) x k = 60 W/m² x 10 m² 1,3 = 780W.