Zostań Certyfikowanym instalatorem Comfort Heat

Profesionalne Szkolenia

Profesjonalne kursy szkoleniowe Comfort Heat są przeznaczone specjalnie dla instalatorów ogrzewania elektrycznego, hydraulików i stolarzy, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy na temat konkretnych produktów oraz porad i wskazówek dotyczących ich instalacji. Większość modułów profesjonalnego programu szkoleniowego jest przeznaczona dla wykwalifikowanych profesjonalistów i początkujących, aby uzyskać najlepszą wiedzę w zakresie elektrycznego ogrzewania podłogowego i prowadzenia rur. Profesjonalne moduły szkoleniowe Comfort Heat są już dostępne, a wkrótce pojawią się kolejne.
Akademia Comfort Heat ma dostęp do bezpłatnych materiałów szkoleniowych, filmów, produktów i literatury dotyczącej zastosowań.

Moduły szkoleniowe

Wprowadzenie do Comfort WiFi: podstawy termostatu Comfort WiFi.
Praca z Comfort WiFi: szczegóły i funkcje termostatu oraz jego instalacji.
Wprowadzenie do Comfort ECO: podstawy termostatu Comfort ECO i jego instalacji.
Wprowadzenie do Comfort Touch: podstawy termostatu Comfort Touch.
Praca z Comfort Touch: szczegóły i funkcje termostatu, programowanie i jego instalacja.

Instalacje wewnętrzne. Wprowadzenie do ogrzewania podłogowego: ogólne szkolenie w zakresie rozwiązań i zastosowań elektrycznego ogrzewania podłogowego. DOS i DON’TS instalacji wewnętrznych. Program obliczeniowy HЕАТ MATH do ogrzewania pomieszczeń.

Instalacje zewnętrzne. Wprowadzenie do systemu przeciwoblodzeniowego i przeciwśniegowego rynien dachowych i rur spustowych: ogólne szkolenie w zakresie zastosowań systemów przeciwoblodzeniowych i przeciwśniegowych dachów.
Instalacje zewnętrzne. Wprowadzenie do systemu topnienia lodu i śniegu na podjazdach, ścieżkach i mostach: szkolenie ogólne z zakresu zastosowań systemów topnienia lodu i śniegu.
Instalacje zewnętrzne. Wprowadzenie do systemu ochrony przed zamarzaniem rur: ogólne szkolenie w zakresie rozwiązań ogrzewania rur.

Ogrzewanie przemysłowe. Centra logistyczne i chłodnie: ogólne szkolenie w zakresie systemów ochrony przed zamarzaniem gruntu.
Ogrzewanie przemysłowe. Szkolenie ogólne. Samoregulujące przewody grzejne. Akcesoria i kontrola temperatury. DOS i DON’TS instalacji. Program do obliczania.
Ogrzewanie przemysłowe. Szkolenie ogólne. Kable grzejne o stałej mocy. MI i przewody grzejne wysokotemperaturowe. DOS i DON’TS instalacji. Program do obliczania.
Ogrzewanie przemysłowe. Szkolenie ogólne. Długie przewody grzejne.

Domy klasy A, A + zasilane przez słońce. Wprowadzenie do systemu ogrzewania podłogowego zasilanego przez słońce: szkolenie w zakresie rozwiązań elektrycznego ogrzewania podłogowego i aplikacji zasilanych przez słońce dla domów klasy A, A+.

Czy jesteś zainteresowany szkoleniem?

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem Comfort Heat, zarejestruj się poniżej, aby wziąć udział w sesjach seminaryjnych.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktu Comfort Heat, e-learningu, dokumentacji i filmów instalacyjnych, zaloguj się do platformy HeatPro .