Kokia šildymo galia reikalinga įrengiant šildomas grindis?

Šilumos galia gali būti įvairi, nuo 40-160 W/m². Reikiama galia turi būti pagrįsta išsamiu pastato šilumos nuostolių 1kv.metrui (W/m²) skaičiavimu, kurį gali įvertinti architektas, pastatų energetinių skaičiavimų – specialistas, inžinierius, konsultantas.

Svarbu yra paskaičiuoti šildomų grindų šildomą plotą. Todėl plotą, kuriame stovi spintos, vonios, klozetai ir kt., reikia atimti iš bendro kambario ploto. Siekiant užtikrinti greitą šildymo sistemos įšilimą, bendrą apskaičiuotą galią reikia padidinti 30%, padauginti iš koeficiento k=1,3.

Reikiama galia gali būti apskaičiuota:

Pinst.(W) = Ppask. (W/m²) x šildomos ploto (m²) x k = 60 W/m² x 10 m² 1,3 = 780W.