Siemens Arena, Wilno, Litwa, 2004

Siemens Arena, Wilno, Litwa, 2004

Siemens Arena – jedna z największych aren sportowych, rozrywkowych i biznesowych w Wilnie, jedna z największych w krajach bałtyckich. Nazwany na cześć niemieckiej firmy Siemens AG. Arena została otwarta 30 października 2004 roku.

Budynek wyposażony jest w system przeciwoblodzeniowy i przeciwśnieżny na dachu Comfort Heat; W szatniach zainstalowano elektryczne ogrzewanie podłogowe.

Zakres projektu:

długość kanalizacji deszczowej: 380 m,

powierzchnia ogrzewania podłogowego szatni: 24 m²,

moc: 18/36 W/m,

całkowita moc: 8,7 kW.

Produkty:

kable grzejne CTAV-18 – 2 szt. ,

termostaty ETV-1991 – 2 szt.,

samoograniczający przewód grzejny Gte2 – 406 m,

termostaty ETO2- 4550 – 2 szt.,

czujniki dachowe ETOR-55 – 2 szt.,

czujniki temperatury ETF-744 – 2 szt.