ETO2-4550 | mikroprosessor-basert termostat for styring av snøsmeltesystem

Mikroprosessor-termostat kontrollerer to uavhengige soner (tak-, inngang- eller trappevarme) med temperatur- og fuktighetssensorer.

Generelle detaljer

ETO2-4550 er en programmert mikroprosessor-styring for is- og snøsmeltesystemer. Den styrer to uavhengige soner i henhold til data fra to separate sensorer (en taksensor ETOR-55, ETF-744/99 og en bakkesensor ETOG-55) eller to lignende sensorer (2 taksensorer ETOR-55, ETF-744/99 eller 2 bakkesensorer ETOG-55). Optimal drift sikres takket være effektkontroll som gjør systemet effektivt og økonomisk. Termostaten monteres på DIN-skinne eller veggmonteres i boks.

Ekstra funksjoner: styring av elektrisk eller vannbasert is- og snøsmeltesystemer, effektiv kontroll - minimerer energiforbruk, alarmrele med eksternt signal, tidsforlengelse for restvarme og språkalternativer.
Fjernkontroll: ETO2 termostat kan styres på avstand via eksternt signalsystem, bryter PÅ/AV eller forlenger-bryters PÅ-alternativ.
Brukes til: frostvern av takrenner og nedløpsrør, frostvern av trapper, innganger, innkjørsler, parkeringsplasser, ramper, fortau og broer.

Tekniske detaljer

Spenning
120/240 V AC 50/60 Hz
Maks. belastning
3×16 A / 11 kW
Signalrelé
Max. 5 A
Styreventilsignal
0–10 V DC
Forsyningsspenning (ventil)
24 V AC / 100 mA
Temperaturområde
–20 °C … +50 °C
Sensortype (valgt*)
Bakke eller tak / temperatur
Omgivelsestemperatur
0 °C … +40 °C
Forlengelse av oppvarmingstid
0–6 timer
Fuktighet i omgivelser
10–95 %
Dimensions
90×156×45 mm
Beskyttelsesklasse
IP20
Garanti
3 år

Bruk

Type Temperature range Order No.
ETO2-4550 –20 °C … +10 °C 19117900
Sensor ETOG-55** –50 °C … +70 °C 19122035
Sensor ETOR-55** –50 °C … +70 °C 19122045
Sensor ETF-744/99** –20 °C … +70 °C 19116054

Nedlastinger

ETO2-4550 INSTRUKSJON

ETO2-4550 INSTRUKSJON

Last ned

SAMSVARSERKLÆRING EU

SAMSVARSERKLÆRING EU