Bakkesensor ETOG-55

ETOG-sensoren er designet for utendørs overflatemontering. ETOG-sensoren måler bakketemperatur og fuktighet.

Generelle detaljer

ETOG-sensoren er designet for utendørs overflatemontering. ETOG-sensoren måler bakketemperatur og fuktighet.

ETOG-sensoren bør monteres der det normalt er mest problemer med snø og is. Sensoren bør monteres i en betongbase på et hardt underlag, med toppen av sensoren i flukt med overflaten.

Bruk

Type Temperaturspenn Best.nr.
Sensor ETOG -55 –50 °C … +70 °C 19122035