HEAT MATH beregningsverktøy

HEAT MATH er et universalt beregningsverktøy for elektriske varmesystemer som er designet med enkle steg som gir et automatisk valg av anbefalte Comfort Heat-produkter for forskjellige bruksområder og rom. Det tar bare 5 minutter å få et komplett varmesystem for ditt hjem.

Gulvvarme

HEAT MATH for beregning av gulvvarme i stue, baderom og kjøkken i nye eller renoverte bygninger.

Innkjørsel, is- og snøsmelting

HEAT MATH for beregning av is- og snøsmeltesystemer for innkjørsler og innganger til boliger eller næringsbygg.

Trapper, is- og snøsmelting

HEAT MATH for beregning av is- og snøsmeltesystemer for trapper og innganger til boliger eller næringsbygg.

Tak, is- og snøsmelting

HEAT MATH for beregning av is- og snøsmeltesystemer for takrenner og nedløpsrør for boliger eller næringsbygg.