VPAR eksportklubb skyter fart, 2020

I slutten av juni hadde eksportklubben til Vilnius kammer for handel, industri og håndverk sitt andre møte. Møtet samlet 29 kammer-medlemmer som eksporterer sine produkter eller tjenester. Under møtet presenterte Audrius Zabotka, ekspert på næringsøkonomi og personellutvelgelse, DNA-planen for fremtidig økonomi som var utarbeidet av Litauens finansdepartement for å fremme litauisk næringsliv. Vyda Mozuriūnienė, direktør for Comfort Heat og medlem av styret for eksportklubben, delte også av sin erfaring og innsikt.

Senere diskuterte medlemmene i eksportklubben de mest relevante temaene for eksportører av gods og tjenester: eksportregler (tollprosedyrer, markedsrestriksjoner), presentasjon av utenlandske markeder, kulturforskjeller og styrking av uformelt samarbeid. I tillegg delte deltakerne utfordringene de møter når de utfører internasjonale aktiviteter eller starter eksport. Ved drøfting av klubbens videre aktiviteter ble det bestemt å holde jevnlige møter i eksportklubben etter sommerferien – siste onsdag i hver måned.