Det første prosjektet med Long Line varmekabler ble gjennomført i Estland i 2017

I starten av 2017 lanserte Comfort Heat sammen med Enefits datterselskap Enefit Solutions, som spesialiserer seg på industriprosjekter, et prosjekt for transport av flyktige væsker fra produksjon til tankene, med en total rørlengde på 3185 meter. Comfort Heat valgte Long Line varmekabel-teknologi, som passet perfekt for de tekniske kravene i dette prosjektet for å forenkle driftsforholdene i store høyder. I desember 2017 ble Long Line varmekabelprosjekt iverksatt, og installering av rør- og tankvarmekabler på Enefit 280 skiferolje-anlegg i Narva, Estland ble fullført.

Eesti Energia, internasjonalt kjent som Enefit, er en av de største produsentene av fornybar energi i de baltiske landene. Enefit er verdens største produsent av energi fra skiferolje. Republikken Estland er eneste aksjonær. Euroobligasjoner børsnotert på London børs. 2,4 milliarder euro er investert i produksjon av skiferolje de siste 10 årene.

Enefit har produsert olje av skiferolje siden 1980 ved bruk av SHT-teknologi (Galoter-prosess). Nåværende kapasitet er nesten 3 millioner fat pr år. Oljeskiferindustrien bidrar med 4-5 % av Estlands BNP og bidrar hvert år med 300 millioner euro til statsbudsjettet.