Comfort Heat šildymo kabeliai saugos kogeneracinės jėgainės technologinius vamzdynus nuo užšalimo

Baigiama statyti Vilniaus kogeneracinė jėgainė (VKJ). Jėgainės technologinių vamzdynų apsaugai nuo užšalimo sumontuoti Comfort Heat šildymo kabeliai, montavimo ir paleidimo darbus atliko įmonės NRG site specialistai.

Rugpjūčio 31 d. Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje pradėti pirmi karštieji bandymai, kurių metu bus tikrinama, ar sistemos yra paruoštos gaminti šilumos ir elektros energiją. Jėgainės technologinės įrangos bandymai pirmiausia pradėti atliekas naudosiančiame katile, o bandymams šiuo metu naudojamos tik gamtinės dujos. Tarp energetikų toks jėgainės statybų etapas vadinimas „pirmąja liepsna“.

Jėgainės statybos dar tebevyksta, pereinama į technologinių įrenginių „karštųjų“ bandymų etapą. Bandymų periodas trūks iki metų pabaigos. VKJ pradėjus veiklą, bendra jėgainės elektrinės galia sudarys apie 100 MW, o šiluminė galia – apie 240 MW. VKJ statybos projektą įgyvendina tarptautinė energetikos bendrovė „Ignitis grupė“.