Ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komitete – VPPAR atstovaus du Comfort Heat komandos nariai

Liepos 17dieną įvyko pirmasis Ateities ekonomikos DNR plano įgyvendinimo Investicijų komiteto posėdis. Finansų ministerija Investicijų komiteto nariams pristatė DNR planą, Centrinė projektų agentūra pristatė koncepcijų, kurias rengs atskiros ministerijos, vertinimo ir atrankos kriterijus.

Ateities ekonomikos DNR plano Investicijų komitetas sudarytas iš Vyriausybės kanceliarijos atstovų, DNR plano koordinatoriaus (LR Finansų ministerijos) atstovų ir pagal investicijų kryptį sudaromų pakomitečių, į kurių sudėtį įtraukiami ministerijų atstovai ir patarimo teise socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų atstovai.

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos deleguotų atstovų pakomitečiuose sąraše du Comfort Heat komandos nariai:

1 Žmogiškasis kapitalas: dr. Birutė Miškinienė, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų (toliau – PPAR) viceprezidentė, Vilniaus universiteto Verslo mokyklos direktorė, Aistė Litvinaitė-Jablonskienė, Vilniaus PPAR Investicijų plėtros vadovė;

2 Skaitmeninė ekonomika ir verslas: Audrius Zabotka, LPPARA ekspertas, Kęstutis Ramonaitis, UAB „Reservation Partners LT“ direktorius;

3 Inovacijos ir moksliniai tyrimai: prof. Eugenijus Valatka, Kauno PPAR tarybos narys, Kauno technologijos universiteto rektorius, doc. dr. Skirmantė Mozūriūnaitė, Vilniaus PPAR, UAB „Comfort Heat“ atstovė;

4 Ekonominė infrastruktūra: Vytis Arlauskas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Hegelmann transporte“ grupės finansų direktorius, Linas Skardžiukas, Kauno PPAR tarybos narys, UAB „Kautra“ generalinis direktorius;

5 Klimato kaita ir energetika: dr. Vyda Mozūriūnienė, Vilniaus PPAR tarybos narė, UAB „Comfort Heat“ vadovė, Darius Buta, Vilniaus PPAR Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vadovas.

DNR plano įgyvendinimo Investicijų komitetas nagrinės veiksmų įgyvendinimo koncepcijų, kurias rengia ministerijos, pagrįstumą, t.y. atitiktį DNR plano tikslui ir siekiams, numatomų veiksmų plėtotojų pasirinkimo pagrįstumą, investicijų socialinę ir ekonominę naudą, atsižvelgdamas į DNR plano koordinatoriaus, ministerijų ir administruojančiosios institucijos pateiktą informaciją, ir priims sprendimus dėl (ne)pritarimo šiai koncepcijai ir teiks tvirtinti Vyriausybei.

Birželio 10 d. LR Vyriausybė patvirtino Finansų ministerijos parengtą Lietuvos ateities ekonomikos DNR planą. Iš viso ilgalaikių investicijų įgyvendinimui iki 2021 m. pabaigos bus skirta apie 6,3 mlrd. eurų, iš kurių naujos ir papildomos investicijos sudarys 2,2 mlrd. eurų, likusią dalį – 4,1 mlrd. eurų – paspartintos jau suplanuotos investicijos.