Snow Arena, Druskienniki, Litwa, 2011

Snow Arena, Druskienniki, Litwa, 2011

Snow Arena – kompleks zamkniętych stoków narciarskich w Druskiennikach. Otwarte w sierpniu 2011.

Kompleks jest jednym z największych w Europie o łącznej długości ponad 1100 m, szerokości do 50 m i różnicy wysokości 65,65 m. W kompleksie znajduje się również tor dla początkujących o długości 150 m oraz tor zewnętrzny o długości 640 m w czynny zimnych porach roku.

Budynki posiadają inteligentne systemy przeciwoblodzeniowe i przeciwśniegowe oraz przeciwzamrożeniowe dachów i rurociągów.

Zakres projektu:

długość kanalizacji deszczowej 420 m,

długość instalacji rurowej – 890 m,

całkowita moc – 17,53 kW.

Produkty:

samoregulujący przewód grzejny Gte2 – 432 m,

samoregulujący przewód grzejny 11FSM2-CT – 912m,

ETV – 1991 termostaty – 6 szt.,

termostaty ERT2-1550 – 2 szt.,

ETOR – 55 czujników dachowych – 2 szt.,

czujniki temperatury ETF-744 – 2 szt.