Hotel Hilton Garden Inn, Wilno, Litwa, 2019

Hotel Hilton Garden Inn, Wilno, Litwa, 2019

Pierwszy hotel sieci Hilton w Wilnie został otwarty przy Placu Łukiskim. 4* hotel Hilton Garden Inn jest jednym z pierwszych hoteli sieciowych odnowionych zgodnie z elementami kultury lokalnej.

Pokoje hotelowe z systemem ogrzewania podłogowego Comfort Heat w łazience, zapewniają komfort gościom hotelowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym, w rynnach i rurach spustowych budynku zainstalowany jest system przeciwoblodzeniowy i przeciwśnieżny.

Zakres projektu:

powierzchnia ogrzewania podłogowego w 168 łazienkach – 415 m²,

długość kanalizacji deszczowej – 350 m,

powierzchnia ogrzewania podjazdu – 32 m².

Całkowita moc – 76 kW.

Produkty:

maty grzejne CTAE-160 – 168 szt.,

termostaty C501 – 4 szt.,

termostaty ETV-1991 – 164 szt.,

przewody grzejne CTACV-30 -2 szt.,

samoograniczający przewód grzejny GTe2 – 355 m,

termostat ETR2-1550 – 3 szt.,

czujnik gruntowy ETOG-55 -2 szt.,

czujnik dachowy ETOR-55 – 1 szt.,

czujniki temperatury ETF-744 -1 szt.