Centrum Biznesu 3 Żagle, Wilno, 2005

Centrum Biznesu 3 Żagle, Wilno, 2005

3 ŻAgle – centrum biznesowe, zlokalizowane w Śnipiskach, nowym centrum Wilna. Kompleks składa się z trzech budynków, odpowiednio 24, 23 i 17 kondygnacji, zwanych „Żaglami”. Całkowita powierzchnia kompleksu to około 60 000 m². Centrum biznesowe wynajmuje powierzchnię biurową klasy A.

Budynki posiadają inteligentne systemy przeciwoblodzeniowe i przeciwśniegowe oraz przeciwzamrożeniowe dachów i rurociągów.

Zakres projektu:

długość kanalizacji deszczowej – 334 m,

długość orurowania – 168 m,

całkowita moc: 8,9 kW.

Produkty:

samoregulujący przewód grzejny Gte2 – 340 m,

samoregulujący przewód grzejny 17FSM2-CT – 172 m,

termostaty ETV-1999 – 2 szt.,

termostat ETR2-1550 – 1 szt.,

ETOR – 55 czujnik dachowy – 1 szt.,

czujnik temperatury ETF-744 – 1 szt.