Duże pomieszczenie potrzebuje dwóch mat grzewczych. Jak podłączyć kilka mat grzewczych?

Maty grzejne należy ułożyć tak, aby przewody zasilające obu mat sięgały do puszki montażowej termostatu. Łączny prąd mat grzewczych nie powinien przekraczać 16A lub odpowiednio 3,2 kW mocy.

Kable zasilające są w różnych kolorach. Podłącz kable tego samego koloru (brązowy do brązowego, niebieski do niebieskiego), a następnie podłącz termostat. Ekran ochronny (w oplocie) należy połączyć z drugim ekranem ochronnym (w oplocie) i za pomocą osobnego zacisku do żółto-zielonego kabla ochronnego przewodu zasilającego.