Comfort WiFi | Na wyświetlaczu termostatu widoczne są trzy kółka, a termostat nie reaguje na kliknięcia ekranu, co robić?

Oznacza to, że blokada rodzicielska jest aktywna.

 

Aby aktywować termostat, musisz wykonać następujące czynności:

  • Dotknij ekranu termostatu.
  • Na ekranie pojawią się trzy kropki.
  • Napisz „L” na ekranie bez odrywania palca. Zacznij od dotknięcia punktu w kole w lewym górnym rogu, następnie przesuń palcem w dół do punktu w kole w lewym dolnym rogu i kontynuuj do punktu w kole w prawym dolnym rogu, rysując literę „ L”.

 

Jeśli zrobisz wszystko dobrze, termostat odblokuje się.

Oznacza to, że blokada rodzicielska jest aktywna.