Comfort ECO | Jak wyłączyć blokadę rodzicielską?

Aby wyłączyć blokadę rodzicielską, należy jednocześnie przytrzymać wciśnięte przyciski „góra” i „dół”, aż symbol blokady rodzicielskiej zniknie z wyświetlacza.