Eksportdirektøren for COMFORT HEAT ble tildelt Vilnius PPAR-prisen, 2019

Rapportene fra presidenten og revisjonskomitéen, finansregnskapene for 2018, rapportene fra VPPAR for 2019, budsjettplanen og forbedrede vedtekter for selskapet ble godkjent av generalforsamlingen i VPPAR 8. mai. Selskapene som oppnådde best resultater i 2018 ble også belønnet.

Under generalforsamlingen ble langtidsmedlemmer belønnet for sin aktivitet, profesjonalisme og arbeid ved å delta i VPPAR-aktiviteter. Kęstutis Mozūriūnas, eksportdirektør for UAB Comfort Heat, ble tildelt “Work Star” i bronse av Litauen kammer for handel, industri og håndverk. Prisen ble utdelt av president for VPPAR, dr. Sigitas Leonavičius.