Comfort Heat implementerte ISO 9000: 2008 og ISO 14001: 2004, standarder i produksjonsstyring i 2013

For å kunne oppnå høyeste produktkvalitet og kunne innfri kundenes økende behov og forventninger har Comfort Heat implementert et kvalitets- og miljøstyringssystem i henhold til kravene i ISO 9001: 2008 og ISO 14001: 2004 standarder: for utvikling og produksjon av varmekabler og termostater.

  1. januar ble Lloyds Register Quality Assurance sertifiseringsrevisjon fullført, den ble utført i henhold til kravene og omfanget for sertifisering i ISO 9001: 2008 og ISO 14001: 2004. LRQA Litauen utstedte sertifikater for kvalitetsstyring og miljøforvaltning.