Comfort Heat startet innføring av LEAN prosesstyringssystem for produksjon i 2019

I februar innførte Comfort Heat LEAN-systemet for styring av produksjon, salg og kundeserviceprosesser for å oppnå sine mål. Sammen med konsulenter for LEAN Academy analyserer og forbedrer selskapets ansatte styringsprosesser for å oppnå et pålitelig, langvarig resultat med høy kvalitet. Markedsbehov og kundeforventninger i hurtig endring blir vurdert.