Comfort Touch | Ką reiškia rankos simbolis termostato Comfort Touch ekrane?

Rankos simbolis termostato ekrane rodo, kad laikmačio funkcija yra išjungta, ir termostatas veikia rankiniu režimu.