C501 | Termostato C501 indikacinė lemputė sumirksi ir termostatas neveikia?

Prie termostato neprijungtas arba blogai prijungtas temperatūros jutiklis (sensorius) arba temperatūros jutiklis sugedęs.