W jakiej odległości od ściany powinien być zainstalowany kabel grzejny lub mata grzewcza?

Minimalna odległość od ściany musi wynosić co najmniej 5 cm.