Jak połączyć kilka folii grzewczych, aby ogrzać jedno lustro?

Przy ogrzewaniu jednego lustra kilkoma foliami grzewczymi lustra łączy się je równolegle.