Czy grubość kabla wpływa na wydajność grzewczą?

Wydajność grzewcza nie zależy od grubości przewodu grzejnego, ale bezpośrednio zależy od zainstalowanej mocy W/m².